W sprawie:
wyznaczenia obszarów i granic aglomeracji Bogatynia

Data uchwały:
2020-12-30

Numer uchwały:
L/329/20

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego