ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 7 lipca 2022 r. o godz. 14:15 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2. Przyjęcie protokołu nr 31 z posiedzenia komisji w dniu 29.04.2022 r.
3. Skarga na opieszałość, brak decyzji, brak odpowiedzi Burmistrza.
4. Sprawy różne, wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Dominik Zawada