W sprawie:
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok

Data uchwały:
2022-11-28

Numer uchwały:
XCVI/599/22

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Wojewóztwa Dolnośląskiego, nie wczesniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2023 r.