W sprawie:
zatwierdzenia Programu naprawczego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni na lata 2023-2025

Data uchwały:
2022-11-28

Numer uchwały:
XCVI/601/22

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia