Zamknij okno Drukuj dokument

Formularze oświadczenia majątkowego z załącznikami

Podstawa prawna:

1. art. 24 do 24 m ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z poźn. zm.)

2. art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

3. (Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta - Dz. U. z 2017 r., poz.2020 )
 

Załączniki

Oświadczenie majątkowe 2018 (199kB)    
Załącznik do oświadczenia art 24h ust 4 (105.6kB)    
Załącznik do oświadczenia art 24h ust 5 (106.8kB)    

Metadane

Źródło informacji:Elżbieta Pawłowicz
Data utworzenia:2013-09-20 13:30:01
Wprowadził do systemu:Grażyna Staliś
Data wprowadzenia:2013-09-23 11:00:22
Opublikował:Olimpia Stanaszek
Data publikacji:2013-09-23 14:32:39
Ostatnia zmiana:2018-04-26 12:45:15
Ilość wyświetleń:16667