Informacja

ws. sporządzania aktu pełnomocnictwa do głosowania

 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r