Sołtys:

Ewa Chorągwicka -  ul. Leśna 12/4, 59-920 Bogatynia tel.: 607 317 395 adres email: ewachoragwicka@vp.pl           

Skład Rady Sołeckiej kadencja 2019-2024:

1. Ewa Chorągwicka- przewodnicząca RS
2. Zbigniew Chorągwicki
3. Dariusz Stanisław Ociepka