Sołtys:

Edyta Dziedzina ul. Piastowska 5, tel.: 501 170 325 
            
Skład Rady Sołeckiej kadencja 2019-2024:

1. Edyta Dziedzina - przewodnicząca RS
2. Mirosława Szulga
3. Zenon Pacyna
4. Piotr Pelc
5. Monika Słomiak
6. Robert Smosarski
7. Jan Jankowski