Zamknij okno Drukuj dokument

Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Nazwa sprawy:
Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Opis procedury załatwienia sprawy:

W razie utraty licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką przedsiębiorca może zwrócić się o wydanie wtórnika.

Wymagane dokumenty:

-oświadczenie o zwrocie dokumentu w przypadku odnalezienia,
-dokument potwierdzający fakt utraty licencji,
-dowód uiszczenia opłaty.

Opłaty:

Opłata administracyjna za wydanie wtórnika licencji:

- w przypadku utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy - 10 % opłaty stanowiącej  podstawę dla obliczenia opłaty za udzielenie licencji,
- w innych przypadkach w wysokości 25% najwyższej opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia za  udzielenie licencji.

Opłatę wnosi się w kasie lub na rachunek bankowy urzędu nr  05 1020 2137 0000 9302 0118 1908  przed wydaniem licencji.

Termin załatwienia sprawy: do 14 dni

Forma załatwienia sprawy: licencja

Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro Obsługi Interesanta
ul. Daszyńskiego 1
parter, pokój nr 5

Miejsce odbioru dokumentów:

osobiście w Wydziale Gospodarki Gruntami i Handlu,
ul. Daszyńskiego 13
II piętro, pokój nr 11

Sprawę prowadzi / informacji udziela:

Anna Tomaszkiewicz- podinspektords. obrotu nieruchomości i transportu
tel.: 75 77 25 188       
e-mail: anna.tomaszkiewicz
@bogatynia.pl  

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (jedn.tekst Dz. U. 2017.2200.)
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (jedn.tekst  Dz.U. 2018 r. poz.2096)
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U z  2018.1044 z  póżń.zm. )

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek 7.30 – 17.00
wtorek - czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00


 

Metadane

Źródło informacji:Lucyna Pędrak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Katarzyna Pęcherzewska
Data wprowadzenia:2013-12-09 12:32:03
Opublikował:Lucyna P ędrak
Data publikacji:2013-12-09 12:50:41
Ostatnia zmiana:2019-01-11 12:33:42
Ilość wyświetleń:1138