Zamknij okno Drukuj dokument

Zarządzenie Nr 21/2015 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Zarządzenie Nr 21/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 19 marca 2015 r.

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Na  podstawie  art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) w związku z Postanowieniem Marszałka Sejmu z dnia 4 lutego 2015r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzam co następuje:

§ 1.

Wyznaczam  miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

§ 2.

Wykaz  tych miejsc stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierzam  Sekretarzowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisani i podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.


Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 21 z dn. 19.03.2015 r.

Miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

Słupy ogłoszeniowe przy ulicach:

 1. ul. Energetyków,
 2. ul. Kusocińskiego - róg Sportowej,
 3. ul. Daszyńskiego róg Armii Czerwonej
 4. ul. Armii Czerwonej
 5. ul. Kościuszki,
 6. ul. Daszyńskiego róg Traugutta,
 7. ul. II Armii W.P.
 8. ul. II Armii W.P.
 9. ul. II Armii W.P. róg Kossaka,
 10. ul. II Armii W.P.
 11. ul. Kossaka
 12. ul. Wyczółkowskiego
 13. ul. Wyczółkowskiego przy bloku nr 50
 14. ul. Zamojskiego róg Malczewskiego
 15. ul. Zamojskiego przy bloku 18C
 16. ul. Daszyńskiego róg Świerczewskiego przy sklepie "EDEN"
 17. ul. Turowska, naprzeciw budynku 52
 18. ul. Kościuszki róg Opolowskiej, przy sklepie "5"
 19. ul. Główna róg Nadrzecznej przy moście 

oraz słupy i tablice  znajdujące się na terenie sołectw Gminy Bogatynia.                                               

 

Metadane

Źródło informacji:Katarzyna Chmielarczyk
Data utworzenia:2015-03-19 08:32:38
Wprowadził do systemu:Tomek Kuczaj
Data wprowadzenia:2015-03-20 08:32:43
Opublikował:Tomek Kuczaj
Data publikacji:2015-03-20 08:37:43
Ostatnia zmiana:2015-07-06 11:22:21
Ilość wyświetleń:650