Zamknij okno Drukuj dokument

Zarządzenie Nr 33/2015 w sprawie powołania komisji przetargowej - obsługa prawna Urzędu i Miasta w Bogatyni

 

Zarządzenie Nr 33.2015
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 27.04.2015 r.

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art.5a Pzp  na usługę  -  Obsługa prawna Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni

 

      Na podstawie art. 19 ust. 2 w związku z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013, poz.907 ze zm.) oraz § 20 ust.1 pkt "b" Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni , Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, zarządza co następuje:

§ 1

W celu sprawnego przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, powołuję Komisję Przetargową w następującym składzie:

1. Dominik Matelski  - Przewodniczący;
2. Daniel Fryc   - Z -ca Przewodniczącego;
3. Teresa Morawska  - Sekretarz Komisji;
4. Olimpia Stanaszek            - Członek Komisji;
5. Elżbieta Pawłowicz           - Członek Komisji;
6. Józef Kosobucki              - Członek Komisji;
7. Piotr Wysocki                - Członek Komisji.


§ 2

Komisja Przetargowa będzie działać zgodnie z zasadami określonymi w Dziale II Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych wprowadzonym Zarządzeniem Nr 54.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 16 czerwca  2014r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych.  

§ 3

Zadaniem Komisji Przetargowej jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne.

§ 4

1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę z dniem podpisania umowy o wykonanie zamówienia publicznego lub unieważnienia postępowania.   

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane

Źródło informacji:Teresa Morawska
Data utworzenia:2015-04-27 10:37:10
Wprowadził do systemu:Michał Andrzejewski
Data wprowadzenia:2015-05-22 10:37:26
Opublikował:Michał Andrzejewski
Data publikacji:2015-05-22 10:39:50
Ostatnia zmiana:2015-07-06 11:20:25
Ilość wyświetleń:629