Zamknij okno Drukuj dokument

Zarządzenie Nr 89/2015 w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ze względu na uciążliwe warunki spowodowane wysokimi temperaturami powietrza

 

ZARZĄDZENIE Nr 89/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia

z dnia 04 sierpnia 2015r.

 

 

w sprawie: skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni

ze względu na uciążliwe warunki spowodowane wysokimi temperaturami powietrza.

 

 

Działając na podstawie § 20 ust.1 pkt b Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia i art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2014. poz. 1202 t.j.)  w związku z art. 94 pkt 2a i 4 Kodeksu Pracy zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

1. Ze względu na temperaturę powietrza przekraczającą 280C w pomieszczeniach pracy skraca się czas pracy pracownikom zatrudnionym w Urzędzie.

 

2. Regulacja o której mowa w ust.1 nie dotyczy pracowników pracujących w pomieszczeniach z klimatyzacją.

 

§ 2

 

Decyzję o skróceniu czasu pracy w stosunku do podległych pracowników podejmuje:

a) naczelnik wydziału

b) kierownik biura

c) w stosunku do samodzielnych stanowisk: burmistrz.

 

§ 3

 

Maksymalne skrócenie czasu pracy nie może przekroczyć 3godzin dziennie.

 

§ 4

 

Jednocześnie zobowiązuję naczelników i kierowników  do zorganizowania bieżącej i sprawnej  pracy Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia.

 

§ 5

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia.

 

§ 6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Metadane

Źródło informacji:Grażyna Bobójć
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grażyna Bobójć
Data wprowadzenia:2015-08-11 13:14:32
Opublikował:Grażyna Bobójć
Data publikacji:2015-08-11 13:17:48
Ostatnia zmiana:2015-08-13 14:57:41
Ilość wyświetleń:829