W sprawie:
budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2017 rok

Data uchwały:
2016-12-30

Numer uchwały:
XLIX/420/16

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.