Zamknij okno Drukuj dokument

Zarządzenie Nr 1/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku przez organizacje pozarządowe zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w formie wsparcia lub powierzenia jego wykonania.

ZARZĄDZENIE NR 1/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA
z dnia 5 stycznia 2018 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku przez organizacje pozarządowe zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w formie wsparcia lub powierzenia jego wykonania.

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016 roku poz. 1817ze zm.) w związku art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t.: Dz. U. z 2017 roku poz. 1875 ze zm.) oraz § 90 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia (DUWD z 2005 r. Nr 58, poz. 1259 ze zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1

1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku przez organizacje pozarządowe zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w formie wsparcia lub powierzenia jego wykonania.
2. Zlecenie realizacji zadania wiąże się z udzieleniem dotacji na finansowanie lub dofinansowanie jego realizacji.
3. Treść ogłoszenia stanowi Załącznik do zarządzenia.

§ 2

Termin składania ofert upływa w dniu 15 lutego 2018 roku, o godz. 13.30

§ 3

Informację o ogłoszeniu konkursu publikuje się poprzez zamieszczenie jej treści:

1) W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia – www.bip.bogatynia.pl.
2) Na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia - www.bogatynia.pl.
3) Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia przy ul. Daszyńskiego 1.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Załączniki

1 Pożytek publiczny - treść ogłoszenia o konkursie (79.5kB)    

Metadane

Źródło informacji:Edyta Kierman
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Edyta Kierman
Data wprowadzenia:2018-01-10 08:57:38
Opublikował:Edyta Kierman
Data publikacji:2018-01-10 09:00:42
Ostatnia zmiana:2018-01-29 10:45:22
Ilość wyświetleń:248