ZARZĄDZENIE NR 7/2018

BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA

z dnia 22 stycznia 2018 roku

 

w sprawie uzupełnienia składu osobowego Rady Sportu Miasta i Gminy Bogatynia

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 ze zm.) w związku z § 90 ust. 1 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia (DUWD z 2005 roku Nr 58, poz. 1259 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

Uzupełnia się skład Rady Sportu Miasta i Gminy Bogatynia powołanej Zarządzeniem nr 39/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 15 kwietnia 2016 roku przez dokooptowanie do składu Pana Jacka Cichockiego – MKS Granica Bogatynia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.