W sprawie:
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcia umowy najmu budynku gospodarczego

Data uchwały:
2022-04-29

Numer uchwały:
LXXXII/519/22

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia