ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 20 kwietnia 2015 roku o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Obywatelskich i Praworządności z proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu Nr 7 z dnia 25 marca 2015r.
3.Spotkanie z Radami Osiedlowymi i Sołeckimi omówienie najważniejszych spraw i inwestycji na rok 2015.
4.Sprawy różne, wnioski.
5.Zamknięcie posiedzenia. 
  
 Przewodnicząca Komisji

Katarzyna Piestrzyńska – Fudali