POSTANOWIENIE
Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II
z dnia 10 września 2018 r.

w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 178 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze II postanawia co następuje:

§ 1.

Powołuje się Powiatowe Komisje Wyborcze w Bolesławcu, w Lubaniu, w Lwówku Śląskim, w Zgorzelcu, w składach określonych w załącznikach od nr 1 do nr 4.

§ 2.

Powołuje się gminne i miejskie komisje wyborcze z siedzibami w gminach położonych na terenie powiatów, o których mowa w § 1, w składach określonych w załącznikach od nr 5 do nr 27.

§ 3.

  1. Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II.
  2. Skład właściwej Komisji zamieszcza się także w Biuletynie Informacji Publicznej organu zapewniającego obsługę administracyjną tej Komisji oraz wywiesza się w jej siedzibie.

§ 4.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy
w Jeleniej Górze II

Michał Chudzik