POSTANOWIENIE
Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II
z dnia 1 października 2018 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Bogatynia

Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze II postanawia, co następuje:

§ 1.

W celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie i obwodowe komisje wyborcze ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1 - 24 do postanowienia.

§ 2.

Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy
w Jeleniej Górze II
Michał Krzysztof Chudzik


W załączniku PDF składy obwodowych komisji wyborczych.