W sprawie:
ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla 1 grupy taryfowej stanowiącej gospodarstwa domowe na terenie miasta
i gminy Bogatynia


Data uchwały:
2019-01-15

Numer uchwały:
VI/35/19

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2019 r.