W sprawie:
zarządzenia wyborów Rady Osiedla nr 7

Data uchwały:
2019-01-28

Numer uchwały:
VIII/46/19

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia