W sprawie:
zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Działoszyn

Data uchwały:
2019-01-28

Numer uchwały:
VIII/50/19

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia