W sprawie:
zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Sieniawka

Data uchwały:
2019-01-28

Numer uchwały:
VIII/58/19

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia