W sprawie:
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia na lata 2019 - 2028

Data uchwały:
2019-01-28

Numer uchwały:
VII/60/19

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku