ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 13.02.2019 roku o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Obywatelskich i Rozwoju z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 6 z posiedzenia komisji z dnia 24 stycznia 2019 r.
3.Uchwalenie planu pracy komisji na 2019 rok.
4.Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni /61.2019/
5.Informacja dotycząca działalności GPO sp. z o.o. w Bogatyni.
6.Sprawy różne, wnioski.
7.Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji

Eugeniusz Kubica