W sprawie:
zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Bogatyni oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok

Data uchwały:
2019-03-07

Numer uchwały:
IX/64/19

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia