W sprawie:
wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Bogatynia środków stanowiących fundusz sołecki

Data uchwały:
2019-03-26

Numer uchwały:
X/68/19

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia