W sprawie:
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Miasta i Gminy Bogatynia

Data uchwały:
2019-03-26

Numer uchwały:
X/71/19

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego