Zawiadomienie


Działając na podstawie § 31  Statutu  Gminy i Miasta Bogatynia informuję, iż w dniu 15 kwietnia 2019 roku o godz.14.30 nastąpi podjęcie obrad po przerwie XI Sesji Rady Miejskiej w Bogatyni przerwanej w dniu 10 kwietnia 2019 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Dorota Bojakowska