W sprawie:
ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Data uchwały:
2019-05-16

Numer uchwały:
XII/81/19

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.