W sprawie:
ustanowienia wieloletniego rządowego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu - pomoc Miasta i Gminy Bogatynia " na lata 2019 - 2023"

Data uchwały:
2019-05-16

Numer uchwały:
XII/82/19

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia .