W sprawie:
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia - terenu odkrywkowej kopalni węgla brunatnego Turów w rejonie wsi Opolno - Zdrój

Data uchwały:
2019-05-28

Numer uchwały:
XIII/83/19

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego