W sprawie:
wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego

Data uchwały:
2019-06-05

Numer uchwały:
XIV/85/19

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego