W sprawie:
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych obszarów w mieście i gminie Bogatynia-obszary 2 i 3

Data uchwały:
2019-06-05

Numer uchwały:
XIV/87/19

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od daty jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego