W sprawie:
zmian budżetu gminy na 2019 rok

Data uchwały:
2019-06-26

Numer uchwały:
XVI/100/19

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i stanowi integralną część Uchwały Nr VII/61/19 z dnia 28.01.2019