W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia na lata 2019-2028s

Data uchwały:
2019-06-26

Numer uchwały:
XVI/101/19

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i stanowi integralną część Uchwały Nr VII/60/19 z dnia 28.01.2019