W sprawie:
powołania Zespołu do przedstawienia Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników sądów powszechnych

Data uchwały:
2019-07-11

Numer uchwały:
XIX/107/19

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia