W sprawie:
odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy

Data uchwały:
2019-09-09

Numer uchwały:
XX/112/19

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia