W sprawie:
zmiany do Uchwały Nr X/73/19 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bogatynia w 2019 roku

Data uchwały:
2019-09-09

Numer uchwały:
XX/115/19

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego