W sprawie:
skargi Pana Z.J. na Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia.

Data uchwały:
2019-10-17

Numer uchwały:
XXII/141/19

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia