W sprawie:
dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Bogatynia za pomocą instrumentu płatniczego

Data uchwały:
2019-10-28

Numer uchwały:
XXIII/144/19

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.