W sprawie:
wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję 2010-2023

Data uchwały:
2019-10-28

Numer uchwały:
XXIII/146/19

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia