Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia

o g ł a s z a

I  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY   

na sprzedaż wolnych od wszelkich obciążeń nieruchomości niezabudowanych, objętych
kw.  nr  JG1Z/00025426/4 stanowiących własność Gminy Bogatynia, określonych w załączniku: