W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2028

Data uchwały:
2019-10-30

Numer uchwały:
XXIV/148/19

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i stanowi integralną część Uchwały Nr VII/60/19 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia na lata 2019-2028