W sprawie:
wyrażenia zgody na najem stanowiska garażowego i odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego

Data uchwały:
2019-11-27

Numer uchwały:
XXVI/160/19

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia