W sprawie:
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok

Data uchwały:
2019-11-29

Numer uchwały:
XXVII/165/19

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2020 r.