ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm./ zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni. Sesja odbędzie się w dniu 16 grudnia 2019r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia.

Proponowany porządek obrad
1. Otwarcie sesji stwierdzenie quorum.
2. Podjęcie uchwały w sprawie:
2.1. zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinków dróg wojewódzkich DW352 i DW354 zlokalizowanych na terenie Gminy Bogatynia /projekt 179.2019/
3. Zamknięcie obrad.

Przewodniczacy Rady Miejskiej

Tomasz Tracz