W sprawie:
zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinków dróg wojewódzkich DW352 i DW354 zlokalizowanych na terenie Gminy Bogatynia.

Data uchwały:
2019-12-16

Numer uchwały:
XXVIII/166/19

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą z dniem 1 stycznia 2021 roku.