Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia

                                                            o g ł a s z a

                                      I  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY   

 

na sprzedaż wolnych od wszelkich obciążeń nieruchomości niezabudowanych, objętych


kw.  nr JG1Z/00011720/4  stanowiących własność Gminy Bogatynia, określonych  w poniższym załączniku.