Zarządzenie nr 2/2020

Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia

z dnia 7 stycznia 2020 roku        

 

 

 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania Patronatu Honorowego Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia.

 

 

Na podstawie § 5 pkt 4 w związku z § 43 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 203/2019 z dnia 28 listopada 2019 roku  w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni, zarządzam co następuje:

 

§ 1.  W celu wyróżnienia i podkreślenia rangi przedsięwzięcia, które w znacznym stopniu przyczynią się do promocji miasta, integracji jego mieszkańców, rozwoju inicjatyw społecznych, kulturalnych, naukowych, gospodarczych oraz sportowych wprowadza się Regulamin udzielania Patronatu Honorowego Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia.

 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza ds. Polityki Regionalnej.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                       Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia

                                                                                                      Wojciech Błasiak